PN-ISO 2393:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 2393:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mieszanki gumowe do badań -- Przygotowanie, wykonywanie i wulkanizacja -- Urządzenia i sposób postępowania

Zakres

Określono składniki mieszanek, sposób przygotowania materiału (przygotowanie masy wsadu, tolerancje odważania, sposób kondycjonowania sadzy). Opisano urządzenia do sporządzania mieszanek (walcarka, mieszarka zamknięta, mieszarka miniaturowa), proces mieszania (mieszanie na walcach, w mieszarce zamkniętej, w mieszarce miniaturowej), sposób wulkanizowania płytek do wycinania próbek wiosełkowych (sposób kondycjonowania mieszanek, urządzenia do wulkanizacji, proces wulkanizacji), sposób przygotowania wulkanizowanych krążków do badań (kondycjonowanie mieszanek, urządzenia do wulkanizacji, proces wulkanizacji)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2393:1999 - wersja polska
Tytuł Mieszanki gumowe do badań -- Przygotowanie, wykonywanie i wulkanizacja -- Urządzenia i sposób postępowania
Data publikacji 22-10-1999
Data wycofania 14-12-2015
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 2393:1994 [IDT]
Zastępuje PN-C-04258-01:1983 - wersja polska
ICS 83.060
Zastąpiona przez PN-ISO 2393:2015-12 - wersja angielska