PN-ISO 23611-4:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-4:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych

Zakres

Podano metodę pobierania próbek oraz postępowania ze swobodnie żyjącymi w glebach lądowych nicieniami w celu wykorzystania tych zwierząt jako biowskaźników (np. do oceny jakości gleby jako środowiska życia organizmów). Niniejszą normę stosuje się w przypadku prawie wszystkich biotopów lądowych, w których występują nicienie. Niniejszej normy nie stosuje się w przypadku badań nicieni wodnych, ponieważ nicienie te nie przechodzą przez sączek. Nicienie, które charakteryzuje się za pomocą zaproponowanego sposobu, wszystkie są swobodnie żyjącymi formami tych robaków, występującymi w glebie. Obejmuje to nicienie nie żywiące się roślinami, jak również ektopasożyty roślin oraz swobodnie żyjące stadia endopasożytniczych nicieni. Do oceny ilościowej nicieni obligatoryjnych, żywiących się korzeniami, niezbędne są metody specyficzne

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 23611-4:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych
Data publikacji 20-07-2010
Data wycofania 27-12-2011
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 23611-4:2007 [IDT]
ICS 13.080.05, 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-4:2011 - wersja angielska