PN-ISO 23611-2:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 2: Pobieranie próbek i wypłaszanie mikrostawonogów (Collembola i Acarina)

Zakres

Podano metody pobierania próbek, wypłaszania oraz utrwalania i przechowywania skoczogonków oraz roztoczy z gleb pobranych w terenie, co jest podstawą wykorzystania tych zwierząt jako biowskaźników (np. do oceny jakości gleby jako środowiska życia organizmów). Podane metody pobierania próbek i wypłaszania stosuje się w przypadku prawie wszystkich rodzajów gleb. Wyjątkiem mogą być gleby z rejonów o ekstremalnych warunkach klimatycznych (gleby twarde, zamarznięte lub zalane) oraz inne materiały, np. pnie drzew, rośliny i porosty

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 23611-2:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 2: Pobieranie próbek i wypłaszanie mikrostawonogów (Collembola i Acarina)
Data publikacji 14-06-2010
Data wycofania 27-12-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 23611-2:2006 [IDT]
ICS 13.080.05, 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-2:2011 - wersja angielska