PN-ISO 23611-1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic z zastosowaniem formaliny

Zakres

Podano metodę pobierania próbek dżdżownic oraz postępowania z dżdżownicami z gleb w terenie, w celu wykorzystania tych zwierząt jako biowskaźników (np. do oceny jakości gleby jako środowiska życia organizmów). Stosuje się ją w przypadku wszystkich biotopów lądowych, w których występują dżdżownice. Niniejszej metody nie stosuje się w przypadku gleb nie w pełni wykształconych oraz jej stosowanie może być trudne w ekstremalnych warunkach klimatycznych lub terenowych (np. w wysokich górach)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 23611-1:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic z zastosowaniem formaliny
Data publikacji 14-06-2010
Data wycofania 27-12-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 23611-1:2006 [IDT]
ICS 13.080.05, 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-1:2011 - wersja angielska