PN-ISO 230-1:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Przepisy badania obrabiarek -- Dokładność geometryczna obrabiarek pracujących bez obciążenia lub w warunkach obróbki wykańczającej

Zakres

Przedstawiono metody badania, za pomocą badań geometrycznych lub prób pracą, dokładności obrabiarek pracujących bez obciążenia lub w warunkach obróbki wykańczającej; metody te mogą być stosowane również dla innych maszyn przemysłowych w zakresie, dotyczącym badań geometrycznych i prób pracą. Normą objęto maszyny z własnym napędem, nieprzenośne ręcznie w czasie pracy, przeznaczone do obróbki skrawaniem metali, drewna itp. przez zdejmowanie naddatku na obróbkę lub przez plastyczne odkształcanie. Normą objęto tylko badania dokładności. Nie uwzględniono natomiast badań eksploatacyjnych obrabiarki (drgań, sztywności itp.) ani badania jej charakterystyki (prędkości obrotowych, posuwów), ponieważ badania te wykonuje się przed badaniem dokładności obrabiarki

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 230-1:1998 - wersja polska
Tytuł Przepisy badania obrabiarek -- Dokładność geometryczna obrabiarek pracujących bez obciążenia lub w warunkach obróbki wykańczającej
Data publikacji 11-08-1998
Data wycofania 31-08-2015
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Wprowadza ISO 230-1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-M-55580-01:1993 - wersja polska
ICS 25.080.01