PN-ISO 20022-1:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Usługi finansowe -- Uniwersalny schemat komunikatów branży finansowej -- Część 1: Schemat modelu

Zakres

Ta część normy ISO 20022 składa się z:
ogólnego opisu sposobu modelowania;
ogólnego opisu zawartości repozytorium ISO 20022;
wysokopoziomowego opisu wkładu, do akceptacji Instytucji Rejestrującej, zasilenia/modyfikacji Słownika Danych Repozytorium oraz Katalogu Procesów Biznesowych;
wysokopoziomowego opisu produktów Repozytorium, które będą udostępniane publicznie przez Instytucję Rejestrującą.
Transakcje Biznesowe i Zestawy Komunikatów zgodne z ISO 20022 mogą być używane do elektronicznej wymiany danych pomiędzy dowolnymi uczestnikami (finansowymi oraz innymi), niezależnie od jakiejkolwiek szczególnej sieci komunikacyjnej. Reguły zależne od sieci komunikacyjnej, takie jak potwierdzanie otrzymania wiadomości oraz zabezpieczenia komunikatów, są poza zakresem normy ISO 20022

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 20022-1:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Usługi finansowe -- Uniwersalny schemat komunikatów branży finansowej -- Część 1: Schemat modelu
Data publikacji 29-04-2020
Liczba stron 164
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 271, Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Wprowadza ISO 20022-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 20022-1:2006 - wersja polska
ICS 03.060