PN-ISO 1811-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej -- Część 2: Pobieranie próbek wyrobów przerobionych plastycznie i odlewów

Zakres

Metody podane w niniejszej normie są stosowane do materiałów przerobionych plastycznie (blachy grube, blachy cienkie, taśmy, pręty, rury, kształtowniki, odkuwki itp.) i odlewów (odlewy wykonane w formie piaskowej, odlewy utwardzone, odlewy kokilowe, wlewki ciągłe i odlewy lane odśrodkowo). Metody przeznaczone są do określenia zgodności z wymaganiami składu chemicznego. Niniejsza część normy ISO 1811 jednocześnie z ISO 1811-1 i ISO 1811-3 unieważnia i zastępuje Zalecenie ISO R 1811:1971 stanowiąc jego techniczną nowelizację

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 1811-2:2001 - wersja polska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej -- Część 2: Pobieranie próbek wyrobów przerobionych plastycznie i odlewów
Data publikacji 11-09-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 1811-2:1988 [IDT]
Zastępuje PN-H-04701-02:1979 - wersja polska
ICS 77.120.30