PN-ISO 1431-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 1431-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Guma i kauczuk termoplastyczny -- Odporność na powstawanie spękań ozonowych -- Badanie przy odkształceniu statycznym

Zakres

Opisana metoda dotyczy badań przeprowadzanych w określonej temperaturze przy stałym odkształceniu rozciągającym w powietrzu o określonym stężeniu ozonu. Próbki gumy lub kauczuku termoplastycznego eksponuje się w zamkniętej komorze, bez dostępu światła i poddaje się okresowym oględzinom w celu stwierdzenia obecności spękań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1431-1:2000 - wersja polska
Tytuł Guma i kauczuk termoplastyczny -- Odporność na powstawanie spękań ozonowych -- Badanie przy odkształceniu statycznym
Data publikacji 14-06-2000
Data wycofania 20-09-2007
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 1431-1:1989 [IDT]
Zastępuje PN-C-05015:1985 - wersja polska
ICS 83.060
Zastąpiona przez PN-ISO 1431-1:2007 - wersja polska