PN-ISO 12925-3:2022-07 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (przekładnie) -- Część 3: Specyfikacje dla smarów do systemów przekładni zamkniętych i otwartych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono klasyfikację i określono minimalne wymagania dla smarów na bazie mineralnej lub syntetycznej dla kategorii CKG i CKL zgodnie z ISO 6743-6, przeznaczonych do smarowania systemów przekładni zamkniętych i otwartych.

Niniejszy dokument nie dotyczy skrajnych przypadków użytkowania w zakresie ekstremalnych temperatur i obciążeń. W celu zastosowania w wyjątkowych warunkach dostawca i nabywca środków smarowych mogą wspólnie ustalić metody badania i kryteria dopuszczalności produktów, które nie są uwzględnione w niniejszym dokumencie.

UWAGA 1 Niniejszy dokument można czytać łącznie z ISO 6743-6, ISO 6743-9[1], ISO 12924[3] i ISO 6743–99[2].

UWAGA 2 Dla celów niniejszego dokumentu oznaczenia „% (m/m)” i „% (V/V)” są używane do przedstawiania, odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego materiału.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 12925-3:2022-07 - wersja polska
Tytuł Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (przekładnie) -- Część 3: Specyfikacje dla smarów do systemów przekładni zamkniętych i otwartych
Data publikacji 04-07-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 12925-3:2021 [IDT]
ICS 75.100