PN-ISO 12790-1:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ochrona przed promieniowaniem -- Kryteria poprawności badania zawartości nuklidów promieniotwórczych w ciele człowieka -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Podano kryteria zapewnienia jakości i sterowania jakością, oceny poprawności badania oraz kryteria dla akredytacji laboratoriów wykonawczych. Podano kryteria i wytyczne dotyczące bezpośrednich (in vivo) oraz pośrednich (in vitro) pomiarów nuklidów promieniotwórczych w ciele człowieka. Podano 45 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 12790-1:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed promieniowaniem -- Kryteria poprawności badania zawartości nuklidów promieniotwórczych w ciele człowieka -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 06-11-2006
Data wycofania 20-10-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza ISO 12790-1:2001 [IDT]
ICS 03.120.20, 17.240