PN-ISO 1151-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Dynamika lotu -- Pojęcia, wielkości i symbole -- Część 1: Ruch statku powietrznego względem powietrza

Zakres

Podano podstawowe definicje dotyczące ruchu statku powietrznego względem atmosfery, przy założeniu, że atmosfera pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem postępowym ze stałą prędkością względem ziemi. Przyjęto, że statek powietrzny jest ciałem sztywnym. Jednakże, większość definicji może być zastosowana w przypadku traktowania statku powietrznego jako ciała sprężystego. Podano definicje 100 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1151-1:2004 - wersja polska
Tytuł Dynamika lotu -- Pojęcia, wielkości i symbole -- Część 1: Ruch statku powietrznego względem powietrza
Data publikacji 16-12-2004
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza ISO 1151-1:1988 [IDT]
Zastępuje PN-L-01010-04:1983 - wersja polska, PN-L-01010-00:1983 - wersja polska, PN-L-01010-01:1983 - wersja polska, PN-L-01010-02:1983 - wersja polska, PN-L-01010-07:1983 - wersja polska, PN-L-01010-03:1983 - wersja polska, PN-L-01010-06:1983 - wersja polska
ICS 01.040.49, 01.075, 49.020