PN-ISO 11442-4:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11442:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Obsługa skomputeryzowanej informacji technicznej -- Zarządzanie dokumentami i systemy wyszukiwania

Zakres

Omówiono administracyjne i techniczne kryteria identyfikacji i klasyfikacji dokumentów technicznych niezbędne do efektywnego zarządzania dokumentami w procesie opracowania, rozpowszechniania, wnoszenia zmian, archiwowania i wyszukiwania w zbiorach. Podano przykład technicznego kodu klasyfikacyjnego zorientowanego na właściwości oraz informacyjnie klasyfikację danych administracyjnych. Inne aspekty obsługi skomputeryzowanej informacji technicznej związanej z dokumentacją techniczną wyrobów są omówione w PN-ISO 11442-1, PN-ISO 11442-2 i PN-ISO 11442-3

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 11442-4:1996/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11442-4:1996 - wersja polska
Tytuł Dokumentacja techniczna wyrobu -- Obsługa skomputeryzowanej informacji technicznej -- Zarządzanie dokumentami i systemy wyszukiwania
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 15-08-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 204, Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Wprowadza ISO 11442-4:1993 [IDT]
ICS 01.110, 35.240.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11442:2006 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 11442-4:1996/Ap1:1999P