PN-ISO 11090-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Obrabiarki -- Warunki badania drążarek elektroerozyjnych (EDM) -- Terminologia i sprawdzanie dokładności -- Drążarki jednokolumnowe (ze stołem krzyżowym i ze stołem nieruchomym)

Zakres

Określono sposoby sprawdzania: dokładności geometrycznej, dokładności obróbki, dokładności i powtarzalności pozycjonowania osi sterowanych numerycznie; dla drążarek elektroerozyjnych (EDM) ogólnego przeznaczenia i normalnej dokładności. Określono tolerancje odpowiadające wyżej wymienionym sprawdzianom. Podano terminologię dotyczącą podstawowych zespołów drążarek jednokolumnowych ze stołem krzyżowym (10 terminów), stołem nieruchomym (11 terminów)

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11090-1:2000 - wersja polska
Tytuł Obrabiarki -- Warunki badania drążarek elektroerozyjnych (EDM) -- Terminologia i sprawdzanie dokładności -- Drążarki jednokolumnowe (ze stołem krzyżowym i ze stołem nieruchomym)
Data publikacji 04-10-2000
Data wycofania 01-07-2016
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza ISO 11090-1:1998 [IDT]
ICS 25.120.40