PN-ISO 11004:1995 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Papier i tektura -- Oznaczanie przenikalności powietrza -- Zakres niski

Zakres

W podanej metodzie oznaczania badaną próbkę zaciska się między dwiema okrągłymi płytami i mierzy ilość powietrza przepływającego przez papier w określonych warunkach. Metoda jest odpowiednia dla wszystkich papierów i tektur, dla których przenikalność powietrza jest niższa niż 3 x 10 -1 um (Pa x s). W załączniku A podano sposób sprawdzenia i kalibrowania przyrządu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11004:1995 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Oznaczanie przenikalności powietrza -- Zakres niski
Data publikacji 15-12-1995
Data wycofania 21-07-2005
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza ISO 11004:1992 [IDT]
ICS 85.060