PN-ISO 1100-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 18365:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Część 1: Zakładanie i użytkowanie stacji pomiarowej

Zakres

Określono zakładanie i użytkowannie stacji pomiarowych do pomiaru stanu wody albo natężenia przepływu, albo obu wielkości, w jeziorze, zbiorniku wodnym, rzece lub w sztucznym korycie otwartym. Podano wymagania dotyczące stacji wodowskazowych oraz mierzących stan i natężenie przepływu w korytach naturalnych, a także stacji z budowlami wodnymi, do bezpośredniego pomiaru natężenia przepływu i do pomiaru w warunkach lodowych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1100-1:2002 - wersja polska
Tytuł Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Część 1: Zakładanie i użytkowanie stacji pomiarowej
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 14-02-2014
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Wprowadza ISO 1100-1:1996 [IDT]
ICS 01.040.17, 17.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 18365:2014-02 - wersja angielska