PN-ISO 1088:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metody prędkość-powierzchnia -- Zbieranie i przetwarzanie danych do określania błędów pomiaru

Zakres

Sprecyzowano standardowe podstawy zbierania i przetwarzania danych do określania pojedynczych składników całkowitego błędu w pomiarze przepływu cieczy w korytach otwartych z zastosowaniem metod prędkość-powierzchnia

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1088:2005 - wersja polska
Tytuł Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metody prędkość-powierzchnia -- Zbieranie i przetwarzanie danych do określania błędów pomiaru
Data publikacji 28-10-2005
Data wycofania 20-09-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Wprowadza ISO 1088:1985 [IDT]
ICS 17.120.20