PN-ISO 10763:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Rury stalowe z końcami gładkimi, bez szwu i ze szwem (precyzyjne) -- Wymiary i ciśnienia nominalne pracy

Zakres

Określono wymiary i ciśnienia nominalne pracy dla rur o średnicach zewnętrznych zgodnych z PN-ISO 4397 i grubościach ścianek lub własnościach mechanicznych zgodnych z PN-81/H-74240 (rury stalowe bez szwu, precyzyjne) i PN-92/H-74243 (rury stalowe ze szwem, precyzyjne). Ciśnienia nominalne pracy uwzględniają konstrukcyjny współczynnik bezpieczeństwa 4:1, będący stosunkiem statycznego ciśnienia niszczącego i ciśnienia nominalnego pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10763:1998 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne -- Rury stalowe z końcami gładkimi, bez szwu i ze szwem (precyzyjne) -- Wymiary i ciśnienia nominalne pracy
Data publikacji 28-01-1998
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 10763:1994 [IDT]
Zastępuje PN-M-73136:1976 - wersja polska
ICS 23.100.40