PN-ISO 10069-1:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Tłoczniki -- Elastomerowe krążki sprężyste -- Wymagania ogólne

Zakres

Podano wymiary elastomerowych krążków sprężystych i wymiary ich gniazd. Zawarto informacje o materiałach i ich twardościach. Ustalono sposoby oznaczenia elastomerowych krążków sprężystych wraz ze znakowaniem pakietów

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10069-1:1998 - wersja polska
Tytuł Tłoczniki -- Elastomerowe krążki sprężyste -- Wymagania ogólne
Data publikacji 28-01-1998
Data wycofania 15-09-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 299, Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
Wprowadza ISO 10069-1:1991 [IDT]
Zastępuje PN-M-66320:1992 - wersja polska, PN-M-66318:1992 - wersja polska
ICS 25.120.10