PN-IEC 684-3-100 do 105:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60684-3-100 do 105:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów koszulek -- Koszulki wytłaczane z PVC

Zakres

Norma podaje sześć oddzielnych arkuszy danych z wymaganiami dla koszulek nietermokurczliwych, o przekroju kołowym, wytłaczanych z PVC. Arkusze 100 i 103 obejmują koszulki o indeksie temperaturowym 90, arkusze 101 i 104 koszulki o indeksie temperaturowym 105, natomiast arkusze 102 i 105 koszulki określane jako elastyczne w temperaturze 65 stopni C. Każdy arkusz podaje trzy poziomy grubości ścianek w odniesieniu do nominalnej średnicy otworu i z odpowiednimi różnicami przebicia

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 684-3-100 do 105:1996 - wersja polska
Tytuł Elastyczne koszulki izolacyjne -- Wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów koszulek -- Koszulki wytłaczane z PVC
Data publikacji 11-04-1996
Data wycofania 30-10-2002
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza IEC 60684-3-100:1988 [IDT], HD 523.3.100 to 105 S1:1990 [IDT]
ICS 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60684-3-100 do 105:2002 - wersja angielska