PN-IEC 60669-1:2000/A1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60669-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Wymagania ogólne

Zakres

Podano zmiany i uzupełnienia. Dodano nowe podrozdziały 7.1.9, 17.2 i rysunek 27 oraz zmieniono podrozdziały 15.2 i 20.2

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60669-1:2000/A1:2000 - wersja polska
Tytuł Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Wymagania ogólne
Data publikacji 22-12-2000
Data wycofania 09-08-2002
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60669-1:1998/AMD1:1999 [IDT]
ICS 29.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 60669-1:2002 - wersja angielska