PN-IEC 60050-121:2000 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm

Zakres

Podano 202 terminy w językach polskim, angielskim, francuskim i niemieckim z ich definicjami w języku polskim w następujących rozdziałach: pojęcia i wielkości elektromagnetyczne (76), elektromagnetyczne właściwości materiałów (100), przewodnictwo elektryczne (26). Podano indeksy alfabetyczne terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60050-121:2000 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm
Data publikacji 16-02-2000
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza IEC 60050-121:1998 [IDT]
ICS 01.040.17, 01.040.29, 29.020, 17.220.01
Elementy dodatkowe PN-IEC 60050-121:2000/A2:2012P