PN-IEC 60050-101:2000 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Matematyka

Zakres

Podano 178 terminów w językach polskim, angielskim, francuskim i niemieckim z ich definicjami w języku polskim w następujących rozdziałach: wielkości skalarne i wektorowe (47), pojęcia odnoszące się do informatyki (9), dystrybucje i przekształcenia całkowe (13), wielkości zależne od jednej zmiennej (82), fale (27). Podano indeksy alfabetyczne terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60050-101:2000 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Matematyka
Data publikacji 21-09-2000
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza IEC 60050-101:1998 [EQV]
ICS 07.020, 01.040.07
Zastąpiona przez PN-IEC 60050-102:2010 - wersja polska