PN-IEC 34-1:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Dane znamionowe i parametry

Zakres

Podano rodzaje pracy i dane znamionowe, warunki pracy, przyrosty temperatury, próby wytrzymałości elektrycznej, różne właściwości, próbę komutacji, tolerancje (dopuszczalne odchyłki), znakowanie i dane techniczne, kształt oraz asymetrię napięć i prądów, powiązanie napięć i mocy znamionowych, wymagania konstrukcyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 34-1:1997/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 34-1:1997 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Dane znamionowe i parametry
Data publikacji 11-12-1997
Data wycofania 07-03-2001
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza IEC 60034-1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-E-06701:1988 - wersja polska
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60034-1:2001 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-IEC 34-1:1997/Ap1:1999P