PN-IEC 243-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60243-2:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych -- Wymagania dodatkowe dotyczące badań napięciem stałym

Zakres

Podano dodatkowe w stosunku do normy PN-IEC 243-1 wymagania dotyczące aparatury probierczej i sposobu badania w celu określenia wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych przy napięciu stałym. Wybór między napięciem stałym a przemiennym zależy od celu wykonywania badania przebicia. Badania przy napięciu stałym stwarzają dodatkowe niebezpieczeństwa dla życia i zwraca się uwagę na podane ostrzeżenia

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 243-2:1996 - wersja polska
Tytuł Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych -- Wymagania dodatkowe dotyczące badań napięciem stałym
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 13-08-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza IEC 60243-2:1990 [IDT], HD 559.2 S1:1991 [IDT]
ICS 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60243-2:2002 - wersja angielska