PN-IEC 1008-2-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu zależnym od napięcia sieci

Zakres

Uzupełnia lub modyfikuje odpowiednie punkty normy PN-IEC 1008-1+A! dostosowując je do wyłączników RCCB, których działanie jest zależne od napięcia sieci

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 1008-2-2:1996 - wersja polska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu zależnym od napięcia sieci
Data publikacji 04-09-1996
Data wycofania 19-09-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 61008-2-2:1990 [IDT]
ICS 29.120.50