PN-I-10050:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Technika informatyczna -- 7-bitowy kod do wymiany informacji w języku polskim

Zakres

Określono zestaw kodowanych znaków, obejmujący m.in. znak Eta i osiem liter języka polskiego; dla pozostałych liter polskich określono ich sposób kodowania z użyciem znaku COFNIĘCIE i znaku apostrofu. Podano 16 terminów w języku polskim i angielskim oraz ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-I-10050:2002 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- 7-bitowy kod do wymiany informacji w języku polskim
Data publikacji 11-03-2002
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ICS 35.040