PN-HD 60364-8-2:2019-01/A11:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta

Zakres

Modyfikacje zawierają 2 nowe Załączniki: Załącznik ZA “Powołania normatywne na publikacje międzynarodowe i odpowiadające im publikacje europejskie” i Załącznik ZB dotyczący specjalnych warunków krajowych w Austrii, Norwegii i w Portugalii.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-8-2:2019-01/A11:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta
Data publikacji 26-08-2019
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-8-2:2018/A11:2019 [IDT]
ICS 29.120.50, 27.015