PN-HD 60027-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60027-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Oznaczenia wielkości i jednostek miar stosowanych w elektryce -- Część 1: Postanowienia ogólne i wielkości podstawowe

Zakres

Podano symbole oznaczające wielkości i jednostki miar stosowane w elektryce, ich kombinacje i zasady stosowania. Wyspecyfikowano również stosowane alfabety, rodzaje indeksów, symbole matematyczne i style czcionek

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60027-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Oznaczenia wielkości i jednostek miar stosowanych w elektryce -- Część 1: Postanowienia ogólne i wielkości podstawowe
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 06-06-2006
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza HD 60027-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-E-01100:1988 - wersja polska
ICS 29.020, 01.060
Zastąpiona przez PN-HD 60027-1:2006 - wersja polska