PN-H-97055:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Ochrona przed korozją -- Pokrycia lakierowe dla wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach klimatu tropikalnego

Zakres

Przedmiotem normy są pokrycia lakierowe do ochrony wyrobów metalowych, przeznaczone do użytkowania w naturalnych warunkach klimatów tropikalnych.Wymagania w niniejszej normie nie dotyczą pokryć na wyrobach metalowych, przeznaczonych do eksploatacji w glebie, cieczach oraz gazach o wysokiej temperaturze, jak również lakierowych powłok elektroizolacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-97055:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed korozją -- Pokrycia lakierowe dla wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach klimatu tropikalnego
Data publikacji 23-12-1974
Data wycofania 28-10-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 25.220.50