PN-H-84027-03:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Stal dla kolejnictwa -- Osie zestawów kołowych do pojazdów szynowych -- Gatunki

Zakres

Podano wymagania dotyczące składu chemicznego wg analizy wytopowej 2 gatunków stali niestopowej i 1 gatunku stali stopowej przeznaczonych do produkcji odkuwek osi swobodnie kutych stosowanych do zestawów kołowych wagonów kolejowych oraz granicy plastycznosci, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, przewężenia i udarności określonych dla w/w 3 gatunków stali na próbkach pobranych z półwyrobów i wykonanych z nich odkuwek osi w stanie normalizowanych i ulepszonych cieplnie

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-84027-03:1991 - wersja polska
Tytuł Stal dla kolejnictwa -- Osie zestawów kołowych do pojazdów szynowych -- Gatunki
Data publikacji 06-12-1991
Data wycofania 05-12-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza ISO 1005-3:1982 [NEQ]
Zastępuje PN-H-84027-03:1984 - wersja polska
ICS 45.040, 77.140.99
Elementy dodatkowe PN-H-84027-03:1991/Az1:2003P