PN-H-74247:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Rury stalowe dla przemysłu spożywczego

Zakres

Podano gatunki stali i ich składy chemiczne. Ustalono wymagania dotyczące powierzchni, zakresu wymiarowego wraz z odchyłkami, własności wytrzymałościowe i technologiczne. W badaniu szczelności, określono ciśnienie w próbie wodnej oraz wymieniono metody badań nieniszczących. Podano opis badań, ocenę wyników badań i ocenę partii rur

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74247:1996 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe dla przemysłu spożywczego
Data publikacji 17-07-1996
Data wycofania 12-09-2022
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
ICS 77.140.75