PN-H-74244:1967 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-74244:1973 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Rury stalowe ze szwem -- Wymagania techniczne

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74244:1967 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe ze szwem -- Wymagania techniczne
Data publikacji 22-12-1967
Data wycofania 01-01-1975
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Zastępuje PN-H-74246:1964 - wersja polska, PN-H-74225:1958 - wersja polska
ICS 23.040.10
Zastąpiona przez PN-H-74244:1973 - wersja polska