PN-H-74231:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wiercenia obrotowe małośrednicowe -- Rury płuczkowe

Zakres

Przedmiotem normy są rury stalowe bez szwu płuczkowe małośrednicowe, z końcami gładkimi niespęczanymi do zgrzewania lub spawania oraz rury ze spęczonymi obustronnie końcami, gwintowane lub niegwintowane do zgrzewania lub spawania ze zwornikami.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74231:1981 - wersja polska
Tytuł Wiercenia obrotowe małośrednicowe -- Rury płuczkowe
Data publikacji 01-12-1981
Data wycofania 07-11-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Zastępuje PN-H-74231:1969 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.15, 73.100.10