PN-H-74204:1964 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Rurociągi -- Rury stalowe przewodowe -- Średnice zewnętrzne

Zakres

Przedmiotem normy jest zestawienie wymiarów średnic zewnętrznych rur stalowych przewodowych bez szwu i ze szwem, powiązanych z nominalnymi średnicami rurociągów stosowanych w budowie przewodów rurowych wody, gazu, pary, ropy, sprężonego powietrza itp. dla nominalnych ciśnień do 9,8 MPa. Dla wyższych nominalnych ciśnień powiązanie średnic zewnętrznych podanych w tablicy z nominalnymi średnicami rurociągów może być inne.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74204:1964 - wersja polska
Tytuł Rurociągi -- Rury stalowe przewodowe -- Średnice zewnętrzne
Data publikacji 01-07-1964
Data wycofania 07-11-2005
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
ICS 23.040.10