PN-H-04964:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 4491-3:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodą redukcji wodorem

Zakres

Opisano sposób pobierania i przygotowania próbek, stosowane odczynniki i materiały, stosowana aparaturę wykonanie oznaczania, obliczanie wyników, protokół z przeprowadzonego oznaczania. Określono zakres stosowania normy i zasadę oznaczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04964:1991 - wersja polska
Tytuł Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodą redukcji wodorem
Data publikacji 15-03-1991
Data wycofania 08-02-2000
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 4491-1:1989 [EQV]
ICS 77.160
Zastąpiona przez PN-ISO 4491-3:2000 - wersja polska