PN-H-04934:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04934:1981 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Badanie wyrobów z proszków metali -- Oznaczanie gęstości, porowatości otwartej, zawartości oleju i stopnia nasycenia

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie gęstości i porowatość otwartej wyrobów i półwyrobów z proszków metali nasyconych lub nie nasyconych olejem oraz gęstością szkieletu, zawartość oleju i stopnia nasycenia olejem wyrobów z proszków metali nasyconych olejem.Norma obejmuje również wyroby lub półwyroby nasycone parafiną zamiast olejem

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04934:1971 - wersja polska
Tytuł Badanie wyrobów z proszków metali -- Oznaczanie gęstości, porowatości otwartej, zawartości oleju i stopnia nasycenia
Data publikacji 23-03-1971
Data wycofania 01-07-1982
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
Zastępuje PN-H-04934:1963 - wersja polska
ICS 77.160
Zastąpiona przez PN-H-04934:1981 - wersja polska