PN-H-04701-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Metale nieżelazne -- Część 4: Pobieranie i przygotowanie próbek do badania składu chemicznego kadmu i jego stopów

Zakres

Podano wymagania dotyczące pobierania próbek z kadmu i jego stopów do badania składu chemicznego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04701-4:2002 - wersja polska
Tytuł Metale nieżelazne -- Część 4: Pobieranie i przygotowanie próbek do badania składu chemicznego kadmu i jego stopów
Data publikacji 10-01-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Zastępuje PN-H-04701-04:1979 - wersja polska
ICS 77.120.70