PN-H-04601:1976 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Korozja metali -- Badanie laboratoryjne w cieczach i roztworach o temperaturze otoczenia

Zakres

Przedmiotem normy jest laboratoryjna metoda badania odporności na korozję
— wyrobów metalowych lub próbek metalowych niepokrytych powłokami,
— wyrobów metalowych lub próbek metalowych pokrytych powłokami metalowymi, zanurzonych całkowicie w cieczach lub roztworach o temperaturze otoczenia.
Norma nie dotyczy badania powłok malarskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04601:1976 - wersja polska
Tytuł Korozja metali -- Badanie laboratoryjne w cieczach i roztworach o temperaturze otoczenia
Data publikacji 30-03-1976
Data wycofania 08-07-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Zastępuje PN-H-04601:1954 - wersja polska
ICS 77.060