PN-H-04308:1965 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04308:1975 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Pobieranie odcinków próbnych i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych stalowych wyrobów hutniczych

Zakres

Przedmiotem normy jest pobieranie odcinków próbnych i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie wydłużenia i przewężenia oraz udarności) stalowych wyrobów hutniczych walcowanych na gorąco i na zimno oraz ciągnionych na zimno.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04308:1965 - wersja polska
Tytuł Pobieranie odcinków próbnych i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych stalowych wyrobów hutniczych
Data publikacji 10-12-1965
Data wycofania 01-01-1976
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
ICS 91.140.10, 77.040.10
Zastąpiona przez PN-H-04308:1975 - wersja polska