PN-H-04191:1997 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań wyrobów z włókien ceramicznych

Zakres

Określono metody pomiaru grubości oraz badań gęstości pozornej, sprężystości, trwałych zmian liniowych, współczynnika przewodności cieplnej, wytrzymałości na rozciąganie oraz zawartości śrutu, wyrobów ceramicznych takich jak włókna luzem, koce, filce, maty, płyty, kształtki formowane oraz papiery

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04191:1997 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Metody badań wyrobów z włókien ceramicznych
Data publikacji 11-02-1997
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
ICS 81.080