PN-H-04159-06:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku wapniowego i tlenku magnezowego

Zakres

Zasada oznaczania polega na oddzieleniu przeszkadzających jonów w części przesączu, związaniu jonów wapnia w kompleks mianowanym roztworem EDTA w nadmiarze i odmiareczkowaniu nadmiaru tego od-czynnika roztworem chlorku wapniowego przy pH 12 4-13 wobec fluoreksonu jako wskaźnika. W innej części przesączu zmiareczkowanie jonów wapniowych i magnezowych roztworem EDTA przy pH = 10 wobec błękitu metylotymolowego lub czerni eriochromowej T jako wskaźnika. Obliczenie zawartości tlenku magnezowego z różnicy po odjęciu oznaczonej uprzednio za¬wartości tlenku wapniowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04159-06:1983 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku wapniowego i tlenku magnezowego
Data publikacji 27-06-1983
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04159:1969 - wersja polska
ICS 73.060.30, 81.080