PN-H-04159-05:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku chromowego

Zakres

Zasada oznaczania polega na rozłożeniu próbki przez stopienie z mieszaniną węglanu sodowego i czteroboranu sodowego (sposób podstawowy) lub za pomocą mieszaniny kwasów siarkowego i fosforowego (sposób zastępczy), utlenieniu chromu (III) do (VI) nadsiarczanem amonowym w obecności azotanu srebra, redukcji chromu (VI) do chromu (III) roztworem soli Mohra i odmiareczkowaniu nadmiaru reduktora roztworem nadmanganianu potasowego.Jeżeli badany materiał nie zawiera wanadu dopuszczalne jest bezpośrednie miareczkowanie chromu (VI) roztworem soli Mohra wobec dwufenyloaminosulfonianu sodowego jako wskaźnika.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04159-05:1983 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku chromowego
Data publikacji 27-06-1983
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04159:1969 - wersja polska
ICS 73.060.30, 81.080