PN-H-04159-04:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku glinowego

Zakres

Zasada oznaczania polega na przeprowadzeniu glinu w roztworze otrzymanym po odpędzeniu chromu i oddzieleniu krzemionki w glinian sodowy, związaniu jonów glinu w kompleks roztworem EDTA w nadmiarze, odmiareczkowaniu nadmiaru EDTA roztworem siarczanu miedziowego przy pH = 5 wobec PAN jako wskaźnika, rozłożeniu kompleksu AL-EDTA fluorkiem sodowym i zmiareczkowaniu uwolnionego EDTA roztworem siarczanu miedziowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04159-04:1983 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku glinowego
Data publikacji 27-06-1983
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04159:1969 - wersja polska
ICS 73.060.30, 81.080