PN-H-04156-06:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych -- Oznaczanie zawartości tlenku manganawego

Zakres

Zasada oznaczania. Utlenienie jonów manganawych do kwasu nadmanganowego w roztworze kwasu azotowego lub siarkowego nadjodanem potasowym w obecności kwasu fosforowego. Pomiar absorbancji roztworu przy długości fali 530 nm lub przy użyciu filtra żółtozielonego.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04156-06:1981 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych -- Oznaczanie zawartości tlenku manganawego
Data publikacji 23-06-1981
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04156:1968 - wersja polska
ICS 81.080