PN-H-04156-03:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04156-03:1992 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych -- Oznaczanie zawartości tlenku żelazowego

Zakres

Zasada oznaczania. Redukcja jonów żelazowych do żelazawych za pomocą chlorowodorku hydroksy-loaminy, przeprowadzenie jonów żelazawych w pomarańcz owo czerwony kompleks z 1,10-fenantroliną i pomiar absorpcji przy długości fali 510 nm lub przy użyciu filtra zielonego.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04156-03:1981 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych -- Oznaczanie zawartości tlenku żelazowego
Data publikacji 23-06-1981
Data wycofania 21-09-1992
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04156:1968 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-04156-03:1992 - wersja polska