PN-H-04042:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów hutniczych -- Zasady stosowania atomowej spektrometrii absorpcyjnej

Zakres

Przedmiotem normy są określenia i definicje dotyczące metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) oraz zasady i wytyczne jej stosowania do analiz chemicznych surowców i wyrobów hutniczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04042:1984 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów hutniczych -- Zasady stosowania atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Data publikacji 27-04-1984
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ICS 77.040.30