PN-H-04005:1952 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów hutniczych -- Zasady stosowania fotometrii

Zakres

Przedmiotem normy są wytyczne stosowania fotometrii do analiz chemicznych surowców i wyrobów hutniczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04005:1952 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów hutniczych -- Zasady stosowania fotometrii
Data publikacji 31-12-1952
Data wycofania 05-08-1973
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ICS 77.040.30