PN-H-04004:1979 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 14284:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprawdzanie składu chemicznego stali i staliwa -- Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy wytopowej

Zakres

Przedmiotem normy są metody pobierania oraz przygotowania próbek stali i staliwa do wytopowej analizy chemicznej i spektralnej. Norma nie obejmuje metod pobierania i przygotowania próbek do oznaczania pierwiastków gazowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04004:1979 - wersja polska
Tytuł Sprawdzanie składu chemicznego stali i staliwa -- Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy wytopowej
Data publikacji 31-03-1979
Data wycofania 11-08-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Zastępuje PN-H-04004:1971 - wersja polska
ICS 77.080.01
Zastąpiona przez PN-ISO 14284:1998 - wersja polska