PN-H-01107:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10204:1997 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Stal -- Rodzaje dokumentów kontrolnych

Zakres

Podano rodzaje dokumentów kontrolnych stanowiących zaświadczenia o wynikach badań przekazywanych zamawiającemu przy dostawie półwyrobów i wyrobów hutniczych wykonanych zgodnie z zamówieniem. Rozróżnia się dokumenty kontrolne z badań przeprowadzonych przez personel producenta - zaświadczenie o jakości, atest i atest specjalny oraz dokumenty kontrolne z badań przeprowadzonych przez personel niezależny od producenta - świadectwo odbioru i protokół odbioru

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-01107:1992 - wersja polska
Tytuł Stal -- Rodzaje dokumentów kontrolnych
Data publikacji 09-09-1992
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza ISO 10474:1991 [EQV], EN 10204:1991 [EQV]
ICS 77.140.01
Zastąpiona przez PN-EN 10204:1997 - wersja polska