PN-H-01010-03:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10020:1996 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Metale -- Stal -- Klasyfikacja

Zakres

Podano klasyfikacje gatunków stali według składu chemicznego oraz własności i zastosowania. W klasyfikacji według składu chemicznego ustalono podział na stale niskostopowe i stopowe przyjmując jako kryterium podziału zawartość 19 pierwiastków w stali. W klasyfikacji według własności i zastosowania ustalono podział na stale niestopowe i stopowe i dalszy podział ze względu na własności i zastosowanie na klasy jakości: stale niestopowe - podstawowe, jakościowe i specjalne i stale stopowe - jakościowe i specjalne

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-01010-03:1991 - wersja polska
Tytuł Metale -- Stal -- Klasyfikacja
Data publikacji 17-10-1991
Data wycofania 17-07-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza ISO 4948-1:1982 [NEQ]
Zastępuje PN-H-01000:1957 - wersja polska
ICS 77.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 10020:1996 - wersja polska